Метка: geohimiýa

SUWARYMLY ÝERLERIŇ ŞORLAMAGYNYŇ SEBÄPLERI

Şorlaşan ýerler diýip – düzüminde ýeňil ereýän duzlary artykmaç saklaýan, oba hojalyk

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com