Метка: iPhone 14

“iPhone 15” “Sony” -niň iň başarnykly kamerasy bilen gelip biler

Geljek ýyl satuwa çykarylmagyna garaşylýan “iPhone 15” seriýasy, täze habara görä, “Sony”

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com