Метка: Irem Deriji

Daşary ýurtdaky aýdymçylar Täze ýyl agşamynda Türkmenistanda konsertler geçirerler

Ýakyn günlerde daşary ýurtly sungat ussatlary Aşgabada gelerler. Sebäbi Täze ýyl baýramçylygy

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com