Метка: Merjen Kaipowa

GORKUNÇ FILMLERIŇ SAGLYGA PEÝDASY

Angliýanyň Westminster uniwersitetiniň işgärleri tarapyndan geçirilen gözlegleriň netijelerine görä, “Gorkunç filmler” bedeni…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

GIBRID ÇAÝ BÄGÜLLERI

Gibrid çaý bägülleri  1867-nji ýylda Fransiýaly Giýo atly seçgiçi  tarapyndan ösdürilip ýetirşdirilen…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com