Метка: Nasa

NASA Halkara kosmos stansiýasyny görmek üçin täze programma çykardy

Penşenbe güni NASA halkara kosmos stansiýasyny gijeki asmanda görmegi has aňsatlaşdyrýan täze

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Teleskoplary kosmosda ýygnap bilýän robot Large Array Survey (LAST)

Ylmy barlag topary kosmosda gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin ýöreýän roboty döretdiler.

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Marsyň syýahatçylyk kartasy düzüldi

Ýol nokatlary bilen birleşdirilen 360 gradusdaky panoramalaryň käbiri orbital şekil maglumatlaryndan sintetiki

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

NASA birnäçe ýyldan soň Yupiteriň Yewropa sputniginiň ýakyn suratlaryny paýlaşdy

NASA soňky onýyllykda ilkinji gezek Yupiteriň Yewropany ýakyn wagtda ele aldy. Birnäçe

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

«Saturn»-da durmuşyň boljaklygy hakynda alamatlary

Southwest gözleg institutynda geçirilen gözleg, Enceladus Sputnikda ýaşaýyş üçin möhüm gurluş bölekleriniň

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel

NASA-nyň “Perseverance” rover Gyzyl Planeta gondy we ajaýyp suratlar aldy. Ölçegi 2,5

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

NASA-nyň Aýa ýetmek üçin kosmiki gämisine has içgin serediň!

Aý, Marsa we başga ýerlere syýahat etmäge mümkinçilik berýän “Nasa Orion” kosmiki

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

NASA gara deşigiň gorkunç sesini paýlaşdy

Kosmos boşlugynda kän zat eşidilmeýär, ýöne NASA ýakynda gara deşik sesini ýazga

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

NASA neşir etdi: Ine, Jeýms Webbiň täze reňkli suratlary

NASA köp ýyllap Hubble teleskopynyň indiki modeli Jeýms Webbiň üstünde işlemegini dowam

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Marsda bolup geçen iň uly ýer titremesi!

Gözlegçiler “Insight” kosmiki gämisiniň kömegi bilen Marsda bolup geçjek iň uly iki

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com