Метка: Ogulmaýsa Garaýewa

Ýaşyl kofe barada maglumatlar

Ýaşyl kofe barada maglumatlar soňky döwürde gaty meşhur boldy we horlanmagyň aňsat…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Medeniýetiň bir görnüşi: Teatr sungaty

"Teatr" sözi öz gözbaşyny grek köklerinden alyp gaýdýar. Bu haýsydyr bir tomaşa,…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

EKOLOGIÝA ARASSAÇYLYGYNY GORAMAK

Häzirki wagtda ekologiýa meselesi dünýäniň iň möhüm meseleleriniň birine öwrüldi. Ekoturizm -…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

GÜÝZLÜK ÇOWDARY AÝAZA IŇ DURNUKLY DÄNELI EKIN

Çowdary (Sekale) urugyna degişli bir- we köpýyllyk ösümlik bolup, däneliler (gyrtyçlar) maşgalasyna…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

KÖNEÜRGENÇ TARYHY-MEDENI GORAGHANA

KÖNEÜRGENÇ– ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda ýerleşýär. Şäheriň günorta eteginde zaratuştra dininiň kitaby bolan Awestada Gura görnüşinde…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com