Метка: Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanda täze ilçiler işe başladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça şu gün Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Serdar Berdimuhamedow “Gazpromyň” ýolbaşçysy bilen energetika meselelerini maslahatlaşdy

29-njy awgustda Prezident Serdar Berdimuhamedow “Gazprom” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Alekseý

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa Russiýa Federasiýasynyň Ulýanowsk

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanyň we Russiýanyň arasyndaky 15 resminama

Türkmenistan bilen Russiýa 10-njy iýunda Moskwada Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com