Türkiye

Syýahat

Türkiýe wiza görnüşleri, tölegleri we zerur resminamalary

Bilşimiz ýaly, geçen ýylyň ahyrynda Türkmenistandan Türkiýä gitmek üçin wiza talaplary we wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgünleri girizildi. Türkiýe

Read More
BilimMakalalar

Türkmenistanyn Bilim Ministirligi Tarapyndan 2022 -2023 Okuw Yylynda Türkiye Döwletinde Kabul Edilyan Üniwersitetlerin Sanawy.

1.Çankaya Üniversitesi 2.Koç Üniversitesi 3.Sabancı Üniversitesi 4.Bilkent Üniversitesi 5.Hacettepe Üniversitesi 6.İstanbul Teknik Üniversitesi 7.Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 9.Bahçaşehir

Read More