Метка: Ya.ru

“Yandex” web brauzeriniň ady Ya.ru-a üýtgär

Geleşik gutarandan soň, ulanyjy “yandex.ru” adresine girip, “Yandex” -iň esasy sahypasyna däl-de,

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com