Метка: Ylym

Alymlar möhüm alamatlara gözegçilik etmek üçin kapsula döretdiler

Amerikanyň birnäçe uniwersitetleriniň işgärleri aşgazan-içege ulgamynyň içinden möhüm alamatlara (dem alşyna we

Allanur Tyllayew Ýazan Allanur Tyllayew

Online sapaklar (ebilim) ähmiýeti

Onlaýn bilim - esasanam häzirki global pandemiýa döwründe durmuşymyzyň möhüm bölegine öwrüldi.

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Mekdep tagtasy näme üçin ýaşyl reňkde?

Häzirkizaman mekdeplerinde mekdep tagtalary diňe hek bilen däl, eýsem markerler bilen ýazmak

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com