GyzyklyTebigat

Dünýäniň iň beýik ýedi nokady

Dünýäniň beýik depeleriniň sanawyna hasap edip bilinjek deňiz derejesinden 7200 metr belentlikdäki daglar hem bar. Daglaryň beýiklik derejesi biri-birinden tapawutlanýar. Umumy alnanda dünýäde 117 beýik nokat bar. Şolardan iň beýik ýedi nokady:

Ewerest (Jomolungma ýa-da Çomolungma) – iň beýik nokat bolup onuň belentligi 8849 metre barabar. Ol Gimalaýda ýerleşýär.

Akonkagua –belentligi 6960,8 metr. Günortada Amerkada ýerleşýär.

Denali (öňki ady Mak-kinli) belentligi 6194 metr. Demirgazyk Amerikanyň iň belent dagy.

Kilimandjaro belentligi 5895 m Afrika materigi.

Elbrus 5642m Ýewropa materigi.

Winson massiwi 4897 metr. Antraktidanyň iň beýik dagy.Massiwiň uzynlygy 21 km, giňligi 13 km. Bu dag barada 1957-nji ýylda belli boldy.

Karstenz Piramidasy 4884 m.Awstraliýa materiginde ýerleşýär.

Malli Mastan Babu atly hindi alpenisti bu ýedi nokadyň ählisine çykmagy başardy. 2006-njy ýylda bu depelere çykmak üçin bary-ýogy 172 gün sarp etdi.Bu ýeten üstünligi üçin ol Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Gülnur Otyzowa

Türkmen oba hojalyk institutynyň Agronomçylyk fakultetiniň talyby

Daşdeşenler

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın