Weather Data Source: wetterlabs.de
Alternatiw “YouTube” programmasy “Vanced” ýapylýar - Tehnologiýa - Gorogly.com

Alternatiw “YouTube” programmasy “Vanced” ýapylýar

Google-dan kanuny howpdan soň alternatiw YouTube programmasy Vanced aýrylýar. “Vanced” -i döredijiler taslamanyň ýakyn günlerde ýapyljakdygyny we göçürip almak baglanyşyklarynyň aýryljakdygyny habar berdiler.

Programma häzirki wagtda öz Android enjamynda, Huawei markaly telefonda ýa-da planşetde gurnalan her bir adam üçin işlemegini dowam etdirse-de, geljekdäki täzelenmeler bolmazdan ýakyn wagtda işlemegini bes eder. Tötänleýin işläp düzüjiler kanuny sebäplere görä taslamany togtatmalydygyny aýdýarlar.

«Wanced» toparynyň bir ýolbaşçysy «The Verge» -e web saytyndaky hatynda «YouTube-a salgylanmalaryň hemmesini aýyrmagy, logotipi üýtgetmegi we YouTube önümlerine ähli baglanyşyklary aýyrmagy haýyş etdildi» -diýdi.

Vanced, esasanam YouTube ulanyjylaryna “Premium” abuna ýazylmazdan YouTube-daky ähli wideo mahabatlaryny blokirlemäge mümkinçilik berýän meşhur “Android ” programmasydyr.

 

 

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий