Weather Data Source: wetterlabs.de
“Apple” -den 5G tehnologiýasy üçin täze ädim - Tehnologiýa - Gorogly.com

“Apple” -den 5G tehnologiýasy üçin täze ädim

Çap edilen habara görä, “Apple” 5G çip öndürmek boýunça işini çaltlaşdyrdy.

Kompaniýanyň 2023-nji ýylda öz çipini öndürjekdigi çak edilýär.

Apple Glass” ýaly geýip bolýan tehnologiýalaryň üstünde işleýän kompaniýa, innowasiýa çemeleşmeleri bilen ulanyjylar bilen duşuşar. Çap edilen habara görä, “Apple” özüniň 5G çipini ösdürer.

“Apple” enjam we programma üpjünçiligi utgaşyklygy boýunça köp kompaniýadan öňe geçmegi başardy. Özüniň 5G çipini öndürmek isleýän kompaniýa, önümlerinde has ýokary laýyklygy üpjün edip biler. “Apple” -iň 5G hereketi, esasanam ýokary geçirijilik ukybyna mätäç önümler üçin möhüm ähmiýete eýe.

Apple 5G-ni göterýän we täze prosessorly arzan iPhone hödürledi

“Apple” ähli önümlerinde öndüren 5G çipini ulanar

San-Diýegodaky “Apple” -iň ofisinde 140-a golaý iş orunlary 5G çipini ösdürmäge gönükdirilendir. Sputnik in engineeringenerçilik kompaniýasy Irvine, Broadcom-yň işgärlerini bu kompaniýa çekmek üçin 20-ä golaý iş ýerini döretdi.

“Apple” -iň 2023-nji ýyldan başlap öz modemlerine geçjekdigi we TSMC-iň “Apple” üçin 5G çip öndürijisi boljakdygy çak edilýär. Analitikler hem çip öndürmane “ASE” Technology bilen hem gepleşik geçirdigini aýdýarlar. Maksatlaryna ýetenden soň kompaniýa MacBook maşgalasyna 5G çip goşar diýip pikir edilýär. “Qualcomm” -da 5G çipi bilen baglanyşykly kynçylyk çekip, kompaniýa täze hereketi bilen ulanyjylaryna has gowy önüm hödürläp biler.

“Tantra Analyst” -yň esaslandyryjysy Prakaş Sangam, signala täsir edip biljek birnäçe şert bilen iş salyşmagyň çylşyrymlydygyny aýtdy. Sangam bu barada çykyş edip, “5G çipiniň M1 ýaly prosessordan has çylşyrymlydygyny bellemelidiris. Bu, “Apple” -iň 5G çip öndürmegini kynlaşdyrar. Enougheterlik wagt, serişde we pul sarp etseňiz bu edilip bilner. 20öne 2023-nji ýylda beýle etmezler “-diýdi. -diýdi.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın