Tehnologiýa

“Apple” -den “iPhone” -yň eýelerine gowy habar

“Apple” iOS 15.3 çykardy. Yadynyzda bolsa geçen günlerde size İOS 15.2 çykanlygyny habar beripdik. Düýn agşam enjamlara gelen iOS 15.3.1 täzelenmesi möhüm howpsuzlyk täzelenmelerini öz içine alýar we Braýl displeý meselesini düzedýär. Ine, iOS 15.3-iň jikme-jiklikleri.

“IPhone” üçin täze iOS täzelenmelerini çykarmagy dowam etdirýän “Apple” ahyrsoňy ulanyjylara iOS 15.3 hödürledi. IOS 15.3 täzelenmesi, Safari-de howply WebKit-e gönükdirilen gowşak goragy ýapdy, bu web sahypasyna ulanyjy maglumatlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berdi. “IOS 15.3” täzelenmesinden bir aý geçmänkä, “Apple” iOS 15.3.1 täzelenmesini we “iPad” üçin “iPadOS 15.3.1” täzelenmesini çykardy.

IOS 15.3 nämeler getirýär

“Apple 15.3.1” täzelenmesi, “Apple” -iň goýberiş belliklerine görä, Braýl displeýleriniň jogap bermegini bes edip biljek meseläni düzedýär. Mundan başga-da, “iPhone” üçin möhüm howpsuzlyk täzelenmeleri hem bu täze wersiýa girizildi. “Apple” tarapyndan çykarylan howpsuzlyk goldaw resminamasy, programma üpjünçiliginiň zyýanly ýasalan web mazmunynyň özbaşdak kod ýerine ýetirilmegine sebäp bolup biljek WebKit näsazlygyna ýüzlenendigini görkezýär.

IOS 15.3.1 täzelenmesini aljak telefonlaryň sanawy

 • iPhone 13
 • iPhone 13 mini
 • iPhone 13 Pro
 • iPhone 13 Pro Max
 • iPhone 12
 • iPhone 12 mini
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone SE (1. nesli)
 • iPhone SE (2. nesli)
 • iPod touch (7. nesli)
Habary paýlaşyň: