Weather Data Source: wetterlabs.de
Gorogly.com Google Drive zatlary çaltlaşdyrmak üçin gysga ýollar goşýar!

Google Drive zatlary çaltlaşdyrmak üçin gysga ýollar goşýar!

“Drive” -ny internetde has peýdaly etmek isleýän Google, täze klawiatura gysga ýollaryny goşup, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak isleýär.

Google faýllaryňyzy dolandyrmagy has ýönekeýleşdirmek üçin birnäçe täzelik hödürleýär. Webdäki Drive-ny has peýdaly etmek isleýän kompaniýa täze klawiatura gysga ýollaryny goşýar. Google Drive-a goşulan gysga ýollary kabul etmek gaty aňsat bolar sebäbi olar eýýäm beýleki ugurlarda ulanylýar. Mundan başga-da, bu gysga ýollar häzirki zaman faýl brauzerleri bilen utgaşýar.

Google Drive gysga ýollary bilen amallar has çaltlaşýar!

Mundan beýläk her gezek faýllary dolandyranymyzda sag düwmä basmaly bolmaz. Google, Ctrl (Cmd) + C, Ctrl + X we Ctrl + V ýaly täze gysga ýollary sürdi. Indi faýly süýräp we taşlamagyň ýerine bu prosesi kesmek (Ctrl + X) we pasta (Ctrl + V) bilen dolandyrmak mümkin bolar.

Google Translate 24 täze dil goşdy

Mundan başga-da, Ctrl + C bilen Ctrl + Shift + V salgylanmasy bilen göçüren faýlyňyzyň gysga ýoluny döretmek mümkin. Ctrl + Enter täze goýmada faýl ýa-da bukja açmaga mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, bir wagtyň özünde birnäçe faýly aňsatlyk bilen görüp ýa-da faýllary has aňsat tertipläp bilersiňiz.

Drive-dan bu klawiatura gysga ýollarynyň täze toplumy diňe Google Chrome-da elýeterli bolar. Şu günden başlap elýeterli boljak täze gysga ýollar ýakyn hepdelerde hemmeler üçin elýeterli bolar. Google Drive gysga ýollarynyň doly sanawyny şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Şeýle hem, Google şu gün Workspace Enterprise Plus, Education Standard we Education Plus ulanyjylary üçin täzeliklerini hödürledi. Täzelikleriň arasynda, ulanyjy halasa, resminamalaryň, elektron tablisalarynyň ýa-da slaýdlaryň kodlanan nusgasyny döretmek ukyby bar.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın