Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro göni wideo görnüşinde görkezildi

Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro göni wideo görnüşinde görkezildi

Google- birnäçe aý ozal görkezen täze “Pixel 7” we “Pixel 7 Pro” smartfonlaryna garaşyp durka, telefonlar “YouTube” kanalynda göni ýaýlymda peýda boldy.

Google hakykatdanam birnäçe aý ozal Pixel 7 we Pixel 7 Pro telefonlaryny yglan edipdi. Şeýle-de bolsa, diňe birnäçe surat we gysga wideo paýlaşdy we telefonlar barada jikme-jik maglumat bermedi. Indi “YouTube” kanaly “UnboxTherapy” bu telefonlary wideosynda görkezýär.

Paýlaşylan wideoda kän bir jikme-jiklik ýok. Dizaýn taýdan agzalan telefonlaryň ölçegleri ölçelýär. “Pixel 7 Pro” dogany Pixel 6 Pro bilen deňdir, bary-ýogy 0,1 mm inçe we 2,7mm dar. Maglumat üçin: Google Pixel 6 Pro ölçegi 163,9 x 75,9 x 8,9mm. Beýleki tarapdan, Google Pixel 7, Pixel 6-dan has gysga we birneme dar görünýär.

Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler

Bulardan başga-da, şu wagta çenli bilýänlerimize görä, täze Pixel 7 we Pixel 7 Pro täze nesil Tensor 2 prosessoryna eýe bolar. Bu prosessor “Samsung” -yň 4nm tehnologiýasy esasynda gurlar. “Android 13” bilen bazara çykjak enjamlar kamera tarapynda Samsung GN1 datçigini ulanar. Bu datçik öňki Pixel 6 modellerinde ulanyldy. Mundan başga-da, “Pixel 7 Pro” -yň arka tarapynda 3 kamera we “Pixel 7” -de 2 kamera ýerleşer.

Google Pixel 7 çykarylan senesi

Resmi däl maglumatlara görä, Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro 6-njy oktýabrda öňünden sargyt edip başlar. 13-nji oktýabrda tekjelere urup başlar.

Çeşme: Donanımhaber.com

 

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий