Weather Data Source: wetterlabs.de
Google Terjime hyzmaty Hytaýda ýatyryldy! - Tehnologiýa

Google Terjime hyzmaty Hytaýda ýatyryldy!

Google-yň dillerdäki terjime platformasy “Google Terjime” hytaýly ulanyjylar üçin hyzmatyny bes etdi. Platforma indi Google Gonkong sahypasyna baglanyşyk görkezýär.

Google-yň meşhur terjime platformasy “Google Translate” ulanylyşynyň azalmagy sebäpli Hytaýda bes edildi. Google-yň esasy kompaniýasy Alphabet terjime gullugynyň resmi taýdan ýapylýandygyny habar berdi.

Google Terjime birikdirilmedik programmalara goşulýar

Hytaý bazarynda Baidu we Sogou ýaly hytaý tehnologiýa firmalary tarapyndan hödürlenýän ýerli terjime programmalary bilen bäsleşýändigi aýdylýan Google Translate, aýratyn programma we web platformasy ýaly 2017-nji ýyldan bäri elýeterli.

Google Translate 24 täze dil goşdy

Beýleki tarapdan, repressiýalar we senzura düzgünleri sebäpli Pekin hökümeti bilen Google-yň arasyndaky dartgynlylygyň artmagy bilen, terjime gullugy ýapylan beýleki programmalaryň arasynda öz ornuny aldy. Google «Registr» -e «Hytaýyň ulanylyşynyň pesligi sebäpli Google Terjimesini bes etdik» -diýdi.

Reddit we sosial media platformalarynda ýerleşdirýän ulanyjylaryň köpüsi Terjime hyzmatynyň indi Hytaýyň ýerine Google-yň Gonkong sahypasyna gönükdirilýändigini aýdýarlar. Şeýle hem, Google Chrome brauzerine gurlan terjime aýratynlygy indi hytaýly ulanyjylar üçin işlemeýär.

2010-njy ýylda Google Hytaýyň senzura düzgünleri sebäpli gözleg motoryny Hytaý bazaryndan çykardy. Soň bolsa, Hytaý üçin aýratyn senzuraly gözleg motorynyň üstünde işläp başlan programma üpjünçiligi ägirdi, global reaksiýalaryň netijesinde taslamany 2019-njy ýylda tamamlady.

Çeşme: gizmodo.com

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий