AITehnologiýa

Google Terjime indi suratdaky ýazgylary hem terjime edýär

Google Terjime indi suratdaky teksti terjime edip biler. Munuň üçin suratyňyzy Terjime sahypasyna ýüklemek ýeterlik bolar. Galanlary Google Lens tehnologiýasy.

ChatGPT platformasy iň möhüm bäsdeşine öwrülen hem bolsa, onlaýn terjimäniň iň möhüm oýunçysy bolan Google Terjime suratlardan tekst okamak ukybyny bir ädim öňe alýar.

Suratdaky ýazgylary terjime ediň

Uzak wagtlap Google Lens bilen emeli intellektual ýazgylary okamagy başaran Google, bu tekstleri AI Translate bilen terjime edip başlady. Indi bu tehnologiýa Google Terjime platformasyna birleşdirildi.

Google Terjime hyzmaty hakynda

Google Terjime sahypasyna goşulan Surat goýmasyna surat ýüklemek bilen, şol suratlaryň aşagynda isleýän diliňize terjimesini görüp bilersiňiz. Mysal üçin, sahypanyň baş sahypasynyň skrinshotyny alyp, atlary we tezisleri öz diliňizde okap bilersiňiz. Saýt 113 dili awtomatiki kesgitlän hem bolsa, ony 133 dile terjime edip biler.

Habary paýlaşyň: