Google Translate 24 täze dil goşdy | Tehnologiýa | Gorogly.com

Google Translate 24 täze dil goşdy

Google-yň terjime programmasy Google Translate (Google Translate) öz ulgamyna 24 täze dil girizdi.

“Google” tarapyndan berlen beýannamada programmanyň terjime edilýän dillerine 24 sany täze diliň, şol sanda 10-synyň Afrikadan gelendigi mälim edildi.

Google dil päsgelçiligini bozýar! Dünýäniň islendik ýerinde islendik adam bilen gürleşip bilersiňiz

Terjime programmasyna täze goşulan Afrika dilleri aşakdaky ýaly görkezilýär:

Ganada 11 million adamyň gürleýän «Ashante», Malide 14 million adamyň gürleýän «Bambara», Gana we Togoda 7 million adamyň gürleýän «Jeje», Sierra Leone, Uganda we 4 million adamyň gürleýän «Krio» Ruandada 20 million adamyň gürleýän Luganda. Efiopiýada we Keniýada 37 million adamyň gürleýän “Oromo”. Kongo Respublikasynda, Angolada, Günorta Sudanda we Merkezi Afrika Respublikasynda 45 million adamyň gürleýän “Lingala”. 14 “Sepedi” gürledi bir million adam tarapyndan Eritreýada we Efiopiýada 8 million adamyň gürleýän “Tigrinýa” we Eswatini. Mozambik, Günorta Afrika we Zimbabwe ýaly 7 million adamyň gürleýän “Tsongo”.

Goşulan beýleki 14 dilde kürt diliniň sorani şiwesi, şeýle hem Hindistan. Latyn Amerikasyndan we Filippinlerden diller bar.

Şoňa laýyklykda “Google Translate” -iň hyzmat edýän dilleriniň sany 133-e ýetdi.

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий