Weather Data Source: wetterlabs.de
Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler -

Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler

“HarmonyOS 3.0” operasiýa ulgamynyň kömegi bilen Huawei Mate 50 seriýasy, batareýa doly ölen hem bolsa jaň etmek we habar ibermek ýaly möhüm funksiýalara mümkinçilik berer.

ABŞ-nyň embargosyna garamazdan, smartfon bazaryna berk ýapyşmaga synanyşýan Huawei, flagman P 50 seriýasyndan soň Mate 50 seriýasyny görkezmäge taýynlanýar. Mate 50 gyzykly aýratynlyk bilen gelýär.

Huawei Mate 50 näme hödürlär?

Embargo sebäpli Huawei Mate 50 seriýasy Snapdragon 888 4G platformasy bilen üpjün ediler. Egri ekran dizaýnyna goşmaça has täsirli ýüz tanamak ulgamynyň boljakdygy aýdylýar. Ekranda 90Hz-120Hz täzeleniş nyrhlary bolar.

“Instagram” has uzyn surat görnüşini synagdan geçirer

Anotherene bir gyzykly aýratynlyk, batareýa ölen hem bolsa jaň etmek mümkinçiligi. “HarmonyOS 3.0” bilen hödürlenjek bu aýratynlyk, möhüm pursatlarda ömri tygşytlaýjy bolar. Çagyryşlardan başga-da habarlaşma, geolokasiýa we resminamalary skanirlemek hem mümkindir.

Bu aýratynlygyň haýsy tehnologiýany ulanýandygy entek belli däl, ýöne ulgamyň ölen batareýada-da 1-2 göterim töweregi saklanjakdygy we adatdan daşary ýagdaýlarda ony işjeňleşdirjekdigi çak edilýär. Adatça, “Android” we “iOS” telefonlarynda batareýany tygşytlamak reesimleri bar, ýöne Huawei başga ugra giden ýaly. “Huawei Mate 50” seriýasynyň 7-nji sentýabrda hödürlenmegine garaşylýar.

Çeşme: Phonearena.com

Habary paýlaşyň:

Один комментарий к “Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler

Добавить комментарий