Tehnologiýa

“Intel” we “Samsung” dünýädäki ilkinji “süýşüp bilýän” kompýuter prototipini görkezdiler

“Intel” innowasiýa çäresinde “Intel” we “Samsung” keseligine 17 dýuýma çenli giňelýän 13 dýuýmlyk kompýuter prototipini hödürlediler. Täze enjam tomaşaçylary geň galdyrmagy başardy.

ABŞ-da geçirilen Intel innowasiýa çäresiniň çäginde 13-nji nesil Alder Lake prosessorlaryny yglan eden Intel, garaşylmadyk “süýşüp bilýän” kompýuter prototipini hem görkezdi.

Samsung ilkinji kredit kartoçkasyny çykardy

Kompýuterler üçin dünýäde ilkinji 17 dýuým aýlap bolýan displeý

Çäräniň dowamynda, “Intel” -iň baş direktory Pat Gelsinger we “Samsung Display” -iň baş direktory JS Choi tarapyndan görkezilen aýlawly ekranly kompýuter prototipiniň geljege ýagtylyk berýändigini aýdyp bileris. Planşet ölçegli enjamy saklaýan Pat Gelsinger, ekranyň gyrasyny çekdi we 13 dýuým OLED ekrany 17 dýuým ekrana öwürdi.

Soňky döwürde esasanam Samsung Galaxy Z seriýasy bilen meşhurlyk gazanan bukulýan ekran tehnologiýasy dürli görnüşlerde we has köp önümde görünýär. “Kompýuterler üçin dünýäde ilkinji 17 dýuým aýlap bolýan ekrany yglan edýäris” atly çäräniň dowamynda Samsungyň baş direktory JS Choi täze enjamyň has uly ekran we ykjamlyk üçin dürli zerurlyklary hem kanagatlandyrjakdygyny aýtdy.

Täze ekran paneliniň çözgüdi, aspekt gatnaşygy, ýagtylygy we beýleki aýratynlyklary entek belli däl. Şeýle hem, bu iki kompaniýa ekranyň berkligini agzamady. Şonuň üçin görkezilen prototip enjamynyň ýakyn wagtda çykmajakdygyny aýdyp bileris.

Çeşme: engadget.com

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın