Tehnologiýa

“Mersedes-Benz” -iň elektrik G-Class awtoulagy 2024-nji ýylda gelýär

Gigant awtoulag öndürijisi “Mersedes-Benz” “G-Class” -yň geljegini açdy. Kompaniýanyň ýolbaşçysynyň beren beýanyna görä, elektrik G-Class 2024-nji ýylda biziň bilen bolar.

“Autoblog” -yň habaryna görä, “Mersedes-Benz” -iň prezidenti Ola Källenius journalistsurnalistler bilen bolan duşuşygynda kompaniýanyň elektrik G-Class ulagynyň 2024-nji ýylyň ortalarynda geljekdigini habar berdi. “G-Class” üçin ýaýran negatiw myş-myşlar ýok edildi.

Källenius düşündirişlerinden başga-da, ýoldan çykýan reanryň geljeginiň elektrikdigine ynanýandygyny aýtdy. Beýleki tarapdan, kompaniýanyň elektrik G-Class awtoulagynyň häzirki prototipi häzirki wagtda Awstriýanyň Graz şäherindäki desgada synagdan geçýär. Mersedes ilkinji gezek geçen ýylyň sentýabr aýynda elektrik G-Class SUV konsepsiýasyny yglan etdi, ýöne önümçilik meýilnamasyny agzamady. Seneleri 2019-njy ýyla öwürenimizde, Källeniusyň “G-Class” -yň geljegine gaty ynamly däldigini ýadymyzdan çykaryp bileris.

“Mersedesiň” diňe elektrik awtoulaglaryny öndürjek senesi yglan edildi

Elektrikli G-synpdaky aýratynlyklar entek belli däl

Iň ygtybarly adamdan önümçilik senesiniň bardygyna goşmaça, ulag barada tehniki maglumatlary bilemzok. Mersedesiň elektrik G-Class awtoulagy üçin aralyk, batareýanyň ululygy ýa-da elektrik güýji ýaly jikme-jiklikler aýan edilmedi. Şeýle-de bolsa, yglan edilen prototip modeliniň dört tigirli bolandygyny göz öňünde tutup, ýollara çykjak wersiýanyň birmeňzeş boljakdygyny aýdyp bileris.

Mersedes, EQS we EQE sedanlarynda hödürleýän diapazonyny we öndürijiligini EQG ulaglaryna, şol sanda ýer synpyna getirip bilýän bolsa, elektrik G-Class özüni tanadyp biler. Şeýle-de bolsa, “Mersedes-Benz” 2030-njy ýyla çenli doly elektrik boljakdygyny we munuň üçin zerur 47 milliard dollarlyk maýa goýumyny goýjakdygyny düşündirýär.

Topluluk Tarafından Doğrulandı simgesi
Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın