Tehnologiýa

Meta, Wikipediýada sitatalary tassyklamak üçin emeli intellekt modelini döretdi

Meta başda Wikipediýada sitatalary barlamak üçin emeli intellekt modelini döretdi, şonuň üçin hödürlenýän maglumatlaryň takyklygyny has aňsat kesgitläp bolar.

Meta, Wikipediýada sitatalaryň takyklygyny ölçemek üçin täze emeli intellekt modelini döretdi. Sphere diýlip atlandyrylýan AI, sitatalary awtomatiki usulda skanirläp biler we aşaky çeşmäni tapanda alternatiw sitatalary teklip edip biler.

Wikipediýa Shere üçin pul tölemez

Her aý takmynan 6,5 million makala bolan Wikipediýa takmynan 17,000 makala goşulýar. Bu, köp adamyň ygtybarly çeşme hökmünde görýän platformasynyň, esasanam mazmun moderasiýasynda has köp üns bermelidigini aňladýar.

Wikipediýa näme?

Meta, bu meseläni döreden täze emeli intellekt modeli bilen birbada ýüzlerçe müň sitatany awtomatiki skanirlemek arkaly ýeňip boljakdygyny aýdýar. Sfera, Metanyň gözlegçileriniň pikiriçe, 134 million köpçülikleýin web sahypasyndan alyndy.

Meta tarapyndan berlen beýanatda: “Maksadymyz, ahyrky netijede Wikipediýa redaktorlaryna sitata meselelerini yzygiderli kesgitlemäge we sitatany çalt düzetmäge ýa-da degişli makalanyň mazmunyny düzetmäge kömek etjek platforma döretmek” diýilýär. beýannamalar goşuldy.

Meta, öz platformalarynda döreden emeli intellekt modeli Sferany ulanýandygy ýa-da ulanmaýandygy barada beýanat bermedi. Kompaniýa, Wikipediýanyň Sferany ulanmak üçin hiç hili töleg tölemeýändigini aýtdy.

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın