Tehnologiýa

Nokia täze planşetini we telefonlaryny tanyşdyrdy

Nokia HMD Global markasy boýunça ykjam amallaryny dowam etdirmek; täze telefonlary, planşetleri we esbaplary bilen tanyşdyrdy. Enjamlar öňki nesillere garanyňda uly ösüşlere eýe.

Rowaýata öwrülen Nokia HMD Global döwründe barlygyny dowam etdirýär. Kompaniýa flagman telefonlarynda ýeterlik üstünlik gazanyp bilmese-de, dürli segmentlerde önüm öndürmegini dowam etdirýär. “Nokia” guran çäresinde täze telefonlaryny, planşetlerini we esbaplaryny yglan etdi.

Nokia NX30 5G

Nokia-nyň täze enjamlaryndan iň gyzyklysy NX30 5G. NX30 5G; “Snapdragon 695 5G” prosessor bilen üpjün edilýär. Gorilla Glass Victus, 90Hz täzeleniş tizligi bilen AMOLED ekrany goramagy öz üstüne alýar. 50MP OIS goldaýan esasy kamerasy bolan enjamda 13MP ultra giň burçly kamera we 16MP öň kamerasy bar. Enjamda 33W çalt zarýad beriş goldawy bolan 4200mAh batareýa bar. Ekranyň aşagyndaky barmak yzyny okamagy goldaýan enjam, IP67 şahadatnamasy bilen suwdan goragy üpjün edýär. NX30 5G, Nokia-nyň uzak wagtlap çykan iň gowy telefony bolsa-da, kompaniýa nyrh nukdaýnazaryndan ýene-de synpda bolana meňzeýär. Enjam 529 ýewro bahasy bilen satuwa çykarylar.

Nokia-nyň baş direktoryndan geň smartfon we 6G düşündirişi!

Nokia G60 5G

Nokia G60 5G, edil NX30 ýaly Snapdragon 695 5G prosessor bilen üpjün edilýär. 50MP esasy kameraly enjamda 6.58 dýuým FHD + durulykdaky LCD ekrany we 120Hz täzelenme tizligi bar. MicroSD we 3,5 mm nauşnik dakýan enjam, IP52 kepilnamasy we Gorilla Glass 5 bilen goralýar. 4500mAh akkumulýatorly enjam 20W çalt zarýad beriş goldawyny hödürleýär. G60, NX30 ýaly 3 wersiýa Android täzelenmesiniň wadasy bilen gelýär.

Nokia C31

Kompaniýanyň başga bir enjamy C31, giriş derejesindäki model hökmünde gelýär. 6,7 dýuýmlyk FHD + durulykly LCD ekrany bolan enjam “Unisoc 9863A1” prosessor we 3 / 4GB RAM bilen işleýär. MicroSD we 3,5 mm nauşnik dakýan enjam, gynansakda USB-C ýerine mikroUSB porty bar. 5050mAh batareýa we 10W zarýad goldawy bolan enjam “Android 12” bilen gutudan çykýar. Enjamyň arka tarapynda 13MP esasy kamera, 2MP çuňlugy we 2MP makro kamerasy bar, öň tarapynda 5MP kamera bar. Nokia C31, edil G60 ýaly IP52 kepillendirilen.

Nokia T21 Planşet

Meşhur Nokia T20 planşetiniň bahasy we öndürijiligi taýdan dowamy bolan T21 möhüm täzelikler bilen gelýär. 2K durulykdaky displeý we OZO Playback goldawy bolan enjam, bu gezek HD media akymy, işjeň stilus we kompýuter üçin ikinji derejeli ekran goldawy bilen gelýär. Şol bir “Unisoc” prosessorly enjam dizaýn taýdan käbir üýtgeşmeleri başdan geçirdi. “Nokia T21” 219 ýewrodan başlap bahalar bilen elýeterli bolar. Kompaniýa, “Android 12” -den çykýan T21 üçin iki sany “Android” wersiýa täzelenmesini kepillendirýär.

Nokia Portable Wireless Speaker 2

Nokia-nyň täze simsiz gürleýjisi Portable Simsiz Speaker 2; IPX7 kepilnamasy bilen goralýar we bir zarýadda 22 sagat aýdym diňlemek tejribesini hödürleýär. Bluetooth 5.1 birikmesi bilen gelýän enjamda jaňlar üçin mikrofon hem bar.

Nokia Clarity Earbuds 2

“Nokia Clarity Earbuds 2” işjeň ses ýatyryş tehnologiýasy we aç-açan re featuresim aýratynlyklary bilen gelýär. Mundan başga-da, jaňlary gowulandyrmak üçin köp programma üpjünçiligi aýratynlyklary bolan enjam bir wagtyň özünde iki enjama birikdirilip bilner. 13 mm neodim sürüjileri baý we deňagramly ses tejribesini berýär. 60mAh akkumulýator bilen 28 sagat ulanyp boljak nauşnikler 500mAh zarýad gutusy bilen gelýär. Simsiz zarýad bermegi hem goldaýan nauşnik, IPX4 kepillendirilen ter we pyrlamaga çydamly.

Çeşme: nokiamob.net

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın