TehnologiýaYlym

Hakyky dünýä beýle bir ýönekeý däl: Samsung dünýäde ilkinji 4K 240Hz monitoryny yglan etdi!

Samsung, CES 2021-iň bir bölegi hökmünde hödürlän täze monitor Odyssey Neo G8-iň ilkinji suratlaryny paýlaşmak arkaly yglan etdi. 4K durulyk we 240 Hz täzeleniş tizligini hödürläp biljek ilkinji monitor boljak model, kiçi LED tehnologiýasy we egri dizaýny bilen ünsi özüne çekýän ýaly.

Bu hepde tehnologiýa höwesjeňleri üçin gaty işjeň bolar. Dünýädäki iň uly tehnologiýa ýarmarkalarynyň biri hökmünde tanalýan CES ýakyn günlerde koronawirusyň kölegesinde geçiriler. Dünýäniň iň uly tehnologiýa kompaniýalary bu çäräniň çäginde täze önümlerini we hyzmatlaryny hödürlärler. Şol çärä gatnaşjak kompaniýalaryň biri Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi “Samsung” bolar.

Samsung, CES 2021-iň bir bölegi hökmünde täze monitor hödürlär. Bu monitor, 4K durulykdan başga-da 240 Hz täzeleniş tizligini hödürläp, dünýäde ilkinji bolar. Tolgundyryjylygy artdyrmak isleýän kompaniýa, ýakyn günlerde ilkinji gezek hödürlän monitoryny görkezdi. “Odisseý Neo G8” diýlip atlandyrylýan monitor, dizaýny we aýratynlyklary bilen köp gürleşilýän ýaly.

Samsung Odyssey Neo G8


“Samsung” -yň ýakyn günlerde hödürlän täze monitorynda kompaniýanyň iň gowy monitory “Odyssey Neo G9” bilen 
köp umumy aýratynlyklar bar. Mysal üçin, täze monitorda “Odeyssey Neo G9” ýaly kiçi LED tehnologiýasy bar. 
32 dýuým ekranly monitoryň egrilik tizligi 1000R. Monitoryň gijikdirilişiniň 1 ms boljakdygy aýdylýar.


Topluluk Tarafından Doğrulandı simgesi
Habary paýlaşyň: