Tehnologiýa

“Samsung Galaxy S23” -iň diňe “Snapdragon” modeli bolar

Öňümizdäki aýlarda hödürlenmegine garaşylýan “Samsung Galaxy S23” seriýasynda “Exynos” modeliniň bolmazlygy baradaky maglumatlar bar. “Galaxy S23” maşgalasy diňe “Snapdragon 8 Gen 2” bilen üpjün ediler.

Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi “Samsung” “Qualcomm” -yň möhüm müşderisi bolsa-da, “Exynos” prosessor markasyna maýa goýmagy dowam etdirýär. Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda “Exynos” prosessorlary pes öndürijilik, ýyladyş meselesi we pes netijelilik ýaly sebäplere görä tankyt edildi. Şol sebäpli “Samsung”, “Galaxy S22” seriýasynda “Snapdragon” prosessorlarynyň üpjünçiligini dünýä derejesinde artdyrdy. Aýyplamalara görä, kompaniýa diňe “Snapdragon 8 Gen 2” prosessoryny “Galaxy S23” modeline goşar.

Exynos 2300 ulanylmaz

“Samsung” -a ýakyn çeşmeleri bilen tanalýan “Ice Universe”, “Galaxy S23” seriýasynda diňe “Snapdragon” prosessorynyň ulanyljakdygyny tassyklady. Samsung, Exynos 2200 we Exynos 2100 prosessorlary bilen baglanyşykly kynçylyklary ýene bir gezek başdan geçirmek islemeýän ýaly.

“Intel” we “Samsung” dünýädäki ilkinji “süýşüp bilýän” kompýuter prototipini görkezdiler

“Snapdragon 8 Gen 2” bilen üpjün edilmegine garaşylýan “Galaxy S23” seriýasy ýanwar ýa-da fewral aýlarynda hödürlener. “Exynos” seriýasynyň geljegi barada has jikme-jik maglumat almak mümkin.

Çeşme: wccftech.com

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın