Tehnologiýa

“Samsung” ullakan ekranly 8K telewizoryny görkezdi

Samsung, CEDIA Expo 2023 çäresinde 4K Smart TV modelleri bilen birlikde iň uly ekranly 8K telewizoryny hödürledi.

“Samsung” 2023 65 dýuým, 75 dýuým we 85 dýuým 8K QN900C Neo QLED teleserialyndan soň ýene bir gyzykly model goşdy. 98 dýuýmlyk “QN990C Neo QLED 8K” telewizory hökmünde hödürlenen täze model, “Samsung” -yň şu wagta çenli çykaran iň uly ekran 8K telewizorydyr.

98 dýuým 8K Neo QLED TV

Samsung 98 ”Class QN990C Neo QLED 8K telewizory,“ Kwant Mini LED ”-iň kömegi bilen milliarddan gowrak reňk öndürýär we tomaşa edilýän mazmuny 8K hiline çenli ýokarlandyrmak üçin emeli intellekt ulanýar. Telewizor ýalpyldawuk ekran we ultra görmek burç tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýlelik bilen, ýagtylygy ýapmagyň zerurlygy bolmazdan şekili islendik burçdan aýdyň görüp bilersiňiz. 360 derejeli ähli metal dizaýny bolan telewizor, aşa inçe diwar gurnamasy bilen gelýär. Ses tarapynda içerki kinematiki obýekt yzarlaýyş sesi we Dolbi Atmos bar.

40,000 dollara satylar!

98 “Samsung Neo QLED 8K QN990C” modeliniň bahasy 40,000 dollar we 15-nji sentýabrda satuwa çykarylar.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın