Tehnologiýa

Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy.

Sensor Tower awgust aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlarynyň sanawyny yglan etdi. Onda geçen aý haýsy oýun has ileri tutuldy?

Jübi senagatynyň möhüm derňew gurallaryndan biri bolan Sensor Tower awgust aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlarynyň sanawyny paýlaşdy. “Stumble Guys”, “Apex Legends Mobile” we “Garena Free Fire” ýaly gyzykly önümler hasabatda tapawutlanýar, bir döwri bellän Metro Surfers hem külünden ýokary galmak bilen ykjam oýun bazarynda yz galdyrdy.

Iň köp göçürilen ykjam oýunlaryň sanawy – 2022-nji ýylyň awgusty

Sensor Tower iýul aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlaryny yglan etdi. Hasabata görä, geçen aýda Kiloo we SYBO oýunlary tarapyndan işlenip düzülen we bir döwri bellän Metro Surfers ýeňiji boldy. Umumy, Google Play we App Store ýaly ähli kategoriýalarda birinji orunda durýan ykjam önümçilik 33,5 million göçürip aldy.

Oýun, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 89,4 göterim ösüş gazandy. Bu nukdaýnazardan önümçilige iň köp gyzyklanma bildiren ýurtlar 28,5 göterim bilen Hytaý we 13,3 göterim Hindistan boldy.

 

Sanawda ikinji, Kitka Games tarapyndan işlenip düzülen Stumble Guys. Iň köp göçürip alnan 26.5 million ýüklenen ýurt 15,2 göterim bilen Indoneziýa we 14 göterim bilen ABŞ boldy. Şeýle hem, soňky hepdelerde umumy we “App Store” dükanlarynyň sanawynda iň ýokary orny eýeledi, ýöne bu geçen aý tamamlandy, Subway Surfers hüjümi bilen ikinji ýeri eýeledi.

TikTok oýun işine girýär: Oýun programmada oýnalyp bilner!

Global ykjam oýun senagaty 2022-nji ýylyň awgust aýynda “App Store” we “Google Play Store” -da 4,6 milliard göçürip aldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,6 göterim azaldy. Awgust aýynda ykjam oýunlara iň köp gyzyklanma bildiren ýurt, göçürip alnanlaryň 17 göterimini 787,5 million göçürip alyp, Hindistan boldy. Braziliýa 8,2 göterim bilen ikinji, ABŞ 8,1 göterim bilen üçünji ýeri eýeledi.

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın