| Tehnologiýa TikTok oýun işine girýär: Oýun programmada oýnalyp bilner!

TikTok oýun işine girýär: Oýun programmada oýnalyp bilner!

“TikTok” eýýäm oýun bazaryna çykmagy meýilleşdirdi. Mini-oýunlar TikTok programmasynda ýerleşdiriler.

Global ykjam oýun senagatynyň 100 milliard dollara ýetmegine garaşylsa-da, köp kompaniýalar oýun dünýäsine girmek üçin tagallalaryny çaltlaşdyrdylar. Netflix we Meta-nyň oýun hyzmatlaryndan soň, TikTok öz platformasynda kiçi oýunlar hödürlemek isleýär.

TikTok oýunlary näme, TikTok-da oýunlary nädip oýnamaly?

TechCrunch we Roýter habar gullugy bilen söhbetdeş bolan çeşmeler, TikTok ulanyjylarynyň gysga wideolara aýlamakdan başga-da köp zat edip biljekdigini mälim etdi we TikTok-da boljak oýunlaryň düşünjesi henizem düşnüksiz bolsa-da, HTML5 oýunlary görnüşinde bolmagy ähtimal. Bu, “Snapchat” -da görkezilen “Snap Games” -a meňzeýär.

Sosial media platformasy, göni ýaýlymda döredijiler bilen tomaşaçylaryň arasynda has gowy täsirleşmäge kömek etjek oýun aýratynlygynyň üstünde işleýär. Öň açylan suratlara görä, göni ýaýlymda oýnalyp bilinjek oýunlaryň birine «Çyzmak we çaklamak» diýilýär.

Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary

Aslynda, adyndan düşünşiňiz ýaly, bu oýun ekranda çekilip bilinjek göni ýaýlym sözlerini açýan ulanyja berýär we tomaşaçylar näme çekýändiklerini çaklamaga synanyşýarlar. Dogry çaklamalar ekranda görkezilýär.

TikTok başda diňe Wýetnam bazaryna ünsi jemledi. Şeýle-de bolsa, “Roýter” habarlar gullugy kompaniýanyň orta möhletli meýilnamalarynyň tutuş  Günorta-Gündogar Aziýany öz içine alýandygyny habar berdi we bu sebitdäki ulanyjylar indiki güýzde TikTok-da oýun oýnap bilerler.

Hytaýyň sosial media ägirdi bu hereketi aslynda oýun dünýäsine ilkinji girişi däl. “TikTok” -yň esasy kompaniýasy “ByteDance” öň Zynga bilen hyzmatdaşlygynyň çäginde “Disco Loco 3D” atly oýun hödürledi.

TikTok”, kommersiýa däl “Feeding America” bilen bilelikde pul ýygnamaga gönükdirilen “Garden of Good ” oýunyny hem hödürledi.

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий