Tehnologiýa

Xiaomi telefonlarynda gizlin kodlar

Smartfonlar durmuşymyzy aňsatlaşdyrýar. Bu enjamlary gündelik durmuşymyzda aragatnaşykdan başlap, maliýe amallaryna çenli ulanýarys. Phonesöne telefonlarymyzdan has köp zadyň bardygyny bilýärdiňizmi? Köp öndürijiler gizlin kodlary içerde goýup, önümlerini özleşdirýärler. Bu gün siziň üçin Xiaomi telefonlaryndaky gizlin kodlara göz aýlarys.

Xiaomi telefonlarynda gizlin kodlar

Bütin dünýäde 500 million töweregi ulanyjynyň bardygy çak edilýän “Xiaomi” -niň hem kiçi markalary bar. POCO, Redmi we Black Shark ýaly bu markalar garaşsyz bolsa-da, kompaniýanyň interfeýsini MIUI ulanýarlar. Şonuň üçin Xiaomi telefonlaryndaky gizlin kodlar bu enjamlarda-da işlär.

Android telefonlarynda gizlin kodlar! Näbelli menýulara nädip girmeli?

*#06# Telefonyňyzyň IMEI belgisini tapyň

*#*#2664#*#* Ekrana synag

*#0*# Enjam böleklerini barlaň

*#*#289#*#* Ses synagy

* # * # 212038 # * # * Wi-Fi Mac salgysyny görkeziň

*#*#273283* 255 *663282*#*#* Datahli maglumatlary ätiýaçlaň

*#*#64663#*#* QC synaglary (Allhli synaglar)

337*07#  Telefony täzeden düzmek

* # 0228 # Batareýanyň ýagdaýy

*#*#225#*#* Senenama maglumatyny barlaň

*#*#426#*#* Google Play Hyzmatlary

*#*#7594#*#* Güýç düwmesiniň özüni alyp barşyny üýtgetmek

Gözleg bölüminden ulanyp boljak bu kodlar, esasan, telefonyňyzyň enjamlaryny barlamak üçin ulanylýar. Şonuň üçin bu ugurda siziň üçin aýratyn peýdaly bolar.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın