Türkmenistan

Yurdumyzdaky iň soňky habarlar Gorogly.com web saýtymyzda. Türkmenistandaky iň täze habarlary, täzelikleri we wakalary.

2023-nji ýylda Türkmenistanda Oraza aýynda agyz beklenýän wagtlary

Remezan – musulman senenamasynyň dokuzynjy aýydyr, şol döwürde musulmanlar 30 günlük säherden agşama çenli agyz bekläp, Oraza tutýarlar we aýyň…

Ýazan Gorogly.com

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni we tebigy mirasyna girizilen gymmatlyklar

ÝUNESKO Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Bilim, Ylym we Medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasydyr. Bu gurama 1945-nji ýylyň 16-njy noýabrynda döredildi.…

Ýazan Gorogly.com

Sil suwlaryny sowujy desgalar toplumy synagdan geçirildi

Метеожурнал, «Возрождение» kompaniýasy tarapyndan gurlan we 2022-nji ýylda ulanylmaga berlen palçyk akymyny goramak desgalarynyň toplumyny suw ýygnaýjylaryň biriniň suratyny berdi.…

Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -
Ad imageAd image