JemgyýetSyýasatTürkmenistan

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige hödürlenildi

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy geçirildi. TDP-nyň nobatdan daşary IX gurultaýynyň gün tertibine görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Gurbangulyýewiç Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige hödürlenildi.

Çärä gatnaşyjylar, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige hödürlenilýän Serdar Berdimuhamedowyň eden çykyşyny diňlediler we biragyzdan goldadylar.

Habary paýlaşyň:

Teswirler aýryldy.