Weather Data Source: wetterlabs.de
Türkmenistanda otly gatnawlarynyň täzelenen tertibi çap edildi

Türkmenistanda otly gatnawlarynyň täzelenen tertibi çap edildi

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti resmi saýtynda ýolagçy otlularynyň täze gatnaw tertibi çap edildi.

Täze tertip bilen aşakdaky jedwelden tanşyp bilersiňiz:

Otly tertipleri

Habar berşimiz ýaly, «Türkmendemirýollary» agentligi resmi saýtyndan demir ýol gatnawlary üçin petekleri 5 gün öňünden onlaýn görnüşde satyn alyp bolýar.
Onlaýn petekleri «railway.gov.tm» web-saýtyndan, şeýle hem Android we iOS ulgamlary üçin niýetlenen «Railways» ykjam goşundylaryndan satyn alyp bilersiňiz.

Çeşme: Turkmeportal.com

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий