Türkmenistan

Türkmenistanda otly gatnawlarynyň täzelenen tertibi çap edildi

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti resmi saýtynda ýolagçy otlularynyň täze gatnaw tertibi çap edildi.

Täze tertip bilen aşakdaky jedwelden tanşyp bilersiňiz:

Otly tertipleri

Habar berşimiz ýaly, «Türkmendemirýollary» agentligi resmi saýtyndan demir ýol gatnawlary üçin petekleri 5 gün öňünden onlaýn görnüşde satyn alyp bolýar.
Onlaýn petekleri «railway.gov.tm» web-saýtyndan, şeýle hem Android we iOS ulgamlary üçin niýetlenen «Railways» ykjam goşundylaryndan satyn alyp bilersiňiz.

Çeşme: Turkmeportal.com

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın