Метка: Adam psihologiýasy

Adam psihologiýasy barada maglumatlar

Adam näçe akylly bolsa özüne ynamy bolmaz. Adamyň goly şol adam hakda

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com