Ylym

Samsung dünýäde ilkinji 4K 240Hz monitoryny yglan etdi!

Samsung, CES 2021-iň bir bölegi hökmünde hödürlän täze monitor Odyssey Neo G8-iň ilkinji suratlaryny paýlaşmak arkaly yglan etdi. 4K durulyk…

Ýazan Gorogly.com

NASA birnäçe ýyldan soň Yupiteriň Yewropa sputniginiň ýakyn suratlaryny paýlaşdy

NASA soňky onýyllykda ilkinji gezek Yupiteriň Yewropany ýakyn wagtda ele aldy. Birnäçe ýüz kilometr uzaklykdan alnan suratlar haýran galdyryjy görünýär.…

Ýazan Gorogly.com

Marsdaky galyndylar hasaplandy

Alymlar täze gözlegiň dowamynda Marsdaky galyndylaryň mukdaryny we umumy agramyny hasapladylar. Marsdaky galyndylar üç sany esasy çeşmeden gelýär: zyňylan enjamlar,…

Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -
Ad imageAd image