Tehnologiýa

Samsung ilkinji kredit kartoçkasyny çykardy

“Samsung” ilkinji kredit kartoçkasyny satuwa çykardy. Satyn almalarda 10 göterim nagt pul bilen üpjün edýän kredit kartoçkasynda iki dürli wariant bar: tükeniksiz we gol.

Köp ýurtda smartfonlar barada aýdylanda kellä gelen ilkinji kompaniýa “Samsung” täze sebite tarap ugraýar. Kompaniýa “Axis Bank” we “Visa” bilen hyzmatdaşlykda ilkinji kredit kartoçkasyny satuwa çykardy. Häzirki wagtda kredit kartoçkasy üçin diňe Hindistanda bar bolan iki dürli wariant bar.

Samsung 500 milliondan gowrak köne telefon üçin täzelenme çykardy

“Samsung” -yň täze kredit kartoçkasy, “Samsung” -yň ähli önümlerini satyn almak üçin 10 göterim nagt pul berýär

“Samsung” -yň täze kredit kartoçkalary gol çekilen we tükeniksiz ikä bölünýär. Bu iki kartoçka, ähli Samsung önümlerini satyn almak üçin 10 göterim nagt pul hödürleýär we Samsung-dan gelen bu teklip ýylyň dowamynda güýje girer. Gol çekilen kredit kartoçkasynda aýda takmynan 565 lira we ýylda 2262 lira tölemeli. Beýleki tarapdan, çäksiz kartoçka, takmynan 1131 lira we her ýylda iň köp 4525 lira tölemegi üpjün edýär.

Kart ulanyjylary, Samsung önümleriniň daşyndaky satyn alyşlar üçin Edge sylag ballaryny alyp bilerler. “Axis Bank”, “Samsung” we “Visa” “BigBasket”, “Myntra”, “Tata 1mg”, “Urban Company” we “Zomato” ýaly iri markalar bilen birleşip, “Samsung” kredit kartoçkalaryny ulanýanlara çalt baýrak hödürleýärler.

Çeşme: samsung.com

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın