Weather Data Source: wetterlabs.de
Instagram nyşany üýtgedi! Ine täze dizaýn - Tehnologiýa - Gorogly.com

Instagram nyşany üýtgedi! Ine täze dizaýn

“Instagram” ulanyjylary şu agşam programma girmekde kynçylyk çekýändiklerini aýtdylar. Ondan soň, Instagram nyşany üýtgedi täze dizaýn:

Şu gün agşam, Instagram ulanyjylarynyň köpüsi platforma girenlerinde dürli kynçylyklary başdan geçirýändiklerini habar berdiler. Olaryň arasynda iň köp ýaýran sahypa ýalňyşlygy düzedip bolmaýardy. 1-den 1,5 sagada çenli dowam etjekdigi çak edilýän meseläniň hakykatdanam belli bir wagt garaşylýan üýtgeşiklik sebäpli ýüze çykandygy ýüze çykdy. Ahyrynda Instagram täze dizaýn nyşany üýtgedi!

“Instagram” -yň dizaýny düýbünden üýtgeýär! Ine, täze görnüş

Instagram ýykylmady, nyşany üýtgedi: Indi has janly!

“Instagram” -a girmekde kynçylyk çeken köp ulanyjy meseläniň çeşmesi bilen gyzyklandy. Şeýle-de bolsa, smartfonlaryndan programma girmäge synanyşýanlaryň köpüsi logotipiň birden üýtgändigini görendiklerini aýtdylar. Şondan soň gysga wagtyň içinde ähli operasiýa ulgamlarynda Instagram nyşany üýtgedi.

“Meta” -yň aşagyndaky programmanyň täzelenen nyşany, geçen ýyllaryň dizaýnlaryndan has ýiti görünýär. Köp adam sosýal mediýada degişme we gülkünç teswirler berenem bolsa, şu wagta çenli gören iň oňat wersiýalarymyzyň biridigini bellemelidiris.

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın