Tehnologiýa

Mastercard-dan kripto galplyklaryna garşy çözgüt: Crypto Secure

Mastercard, kripto walýuta galplygynyň öňüni almak üçin emeli intellekt ulgamyny döretdi. Emeli intellekt galplyk töwekgelçiligini döredýän amallary ýüze çykarar.

Töleg ägirdi Mastercard, banklara we kartoçkalara kripto bilen baglanyşykly galplyklara garşy göreşmek üçin täze programma üpjünçiligini hödürlemegi meýilleşdirýär. “Crypto Secure” diýlip atlandyrylýan bu ulgam, Mastercard töleg ulgamynda cryptocurrency alyş-çalyşlary bilen baglanyşykly jenaýat töwekgelçiligini ýüze çykarmak üçin emeli intellekt algoritmlerini ulanar.

Mastercard-dan NFT hereketi: NFT-ni indi satyn alyp bolýar!

Ulgam blokirleme maglumatlaryna, cryptocurrency amallarynyň köpçülige ýazgylaryna we beýleki çeşmelere daýanmak arkaly işlär. Bu hyzmat, şeýle hem Mastercard-yň geçen ýyl satyn alan blokchein howpsuzlyk başlangyjy CipherTrace tarapyndan goldanýar.

Has jikme-jik aýtmak üçin, “Crypto Secure” banklara we kartoçkalara kripto bilen baglanyşykly işiň şübheli ýa-da nä derejede derejede şübheli bolup biljekdigini wizual jikme-jik görkezmegi maksat edinýän dolandyryş paneli hödürleýär.

Mastercard-yň kiber we aňtaw gullugynyň başlygy Ajaý Bhalla:

“Bu pikir, sanly söwda amallary üçin berýän ynamymyz, sarp edijiler, banklar we söwdagärler üçin sanly aktiw amallary üçin şol bir ynamy üpjün etmek isleýäris”.

Çeşme: Donanımhaber.com

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın